తెలుగు

వెలుగుకు దివ్వెలు

చీకట్లను తొలగించి వెలుగును నింపే దీపావళి ఆసన్నం కావడం ఆ వెలుగులకు నెలవులైన ప్రమిదల తయారీ వేగాన్ని పుంజుకుంది. ఎంతగా ఆధునిక బాణసంచా వచ్చినా కూడా ప్రమిదలో నూనె పోసి దీపం పెడితేనే నిజమైన దీపావళి కాంతి, సౌరభం, వైభవం కూడా. అలాంటి ప్రమిదలను తాను ఒక్కటిగానే వందల సంఖ్యలో తయారు చేస్తున్న ఓ మహిళ

News is information about current events. News is provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, and also on the testimony of observers and witnesses to events. It is also used as a platform to manufacture opinion for the population.

Contact Info

Address:
D 601  Riddhi Sidhi CHSL
Unnant Nagar Road 2
Kamaraj Nagar, Goreagaon West
Mumbai 400062 .

Email Id: [email protected]

West Bengal

Eastern Regional Office
Indsamachar Digital Media
Siddha Gibson 1,
Gibson Lane, 1st floor, R. No. 114,
Kolkata – 700069.
West Bengal.

Office Address

251 B-Wing,First Floor,
Orchard Corporate Park, Royal Palms,
Arey Road, Goreagon East,
Mumbai – 400065.

Download Our Mobile App

IndSamachar Android App IndSamachar IOS App
To Top
WhatsApp WhatsApp us