മലയാളം

അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം അവസാനിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് സമരം അവസാനിച്ചു. ബസുടമകള്‍ ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് സമരം അവസാനിച്ചത്. ബസുടമകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അനുഭാവപൂര്‍വം പരിഗണിക്കാമെന്ന ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടെ ഉറപ്പിന്‍മേലാണ് ഉടമകള്‍ സമരം പിന്‍വലിച്ചത്.

അതേസമയം, ബസില്‍ ജി.പി.എസ് സംവിധാനം നിര്‍ബന്ധമാക്കണമെന്നും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ടോയ് ലറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ബസുടകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

23 Comments

23 Comments

 1. Pingback: Mossberg 500 ATI Scorpion Tactical 12ga

 2. Pingback: 63.250.38.81

 3. Pingback: Weed Vaporizers for Sale

 4. Pingback: taxi cheltenham to heathrow

 5. Pingback: immediate edge review

 6. Pingback: window washing

 7. Pingback: Harold Jahn

 8. Pingback: 뉴토끼

 9. Pingback: buy weed online

 10. Pingback: 안전놀이터

 11. Pingback: CI CD Solutions

 12. Pingback: sexual fantasy meaning urban dictionary

 13. Pingback: replica rolex clone for sale

 14. Pingback: Hyderabad open plots for sale

 15. Pingback: covid-19

 16. Pingback: https://richardmillesuperclone.com/

 17. Pingback: fresh dumps online

 18. Pingback: elo job

 19. Pingback: buy glock

 20. Pingback: good dumps pin 201

 21. Pingback: dateariane live sex act

 22. Pingback: Visit Website

 23. Pingback: thenastybus.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five × two =

News is information about current events. News is provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, and also on the testimony of observers and witnesses to events. It is also used as a platform to manufacture opinion for the population.

Contact Info

Address:
D 601  Riddhi Sidhi CHSL
Unnant Nagar Road 2
Kamaraj Nagar, Goreagaon West
Mumbai 400062 .

Email Id: [email protected]

West Bengal

Eastern Regional Office
Indsamachar Digital Media
Siddha Gibson 1,
Gibson Lane, 1st floor, R. No. 114,
Kolkata – 700069.
West Bengal.

Office Address

251 B-Wing,First Floor,
Orchard Corporate Park, Royal Palms,
Arey Road, Goreagon East,
Mumbai – 400065.

Download Our Mobile App

IndSamachar Android App IndSamachar IOS App
To Top
WhatsApp WhatsApp us