മലയാളം

കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി മനുഷ്യരിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണെന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമാണ് *ഫോഗ്

കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി മനുഷ്യരിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണെന്ന് തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചിത്രമാണ് ഫോഗ്

അനാവശ്യമായ ആശങ്ക മൂലം ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്തു കാര്യത്തേയും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കഥ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്

കോൺവെക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ ശ്രീ അജിത് നായർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രമേശ് രമുവാണ്

ബഹ്റൈനിലെ അറിയപെടുന്ന ഒട്ടനവധി കഴിവുള്ള കലാകാരന്മാർ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അരങ്ങിലും അണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

By Sisel P Soman ( COO )

231 Comments

231 Comments

 1. Pingback: spytostyle.com

 2. Pingback: SpyToStyle

 3. Pingback: future university

 4. Pingback: جامعة المستقبل

 5. Pingback: جامعة المستقبل

 6. Pingback: future university

 7. Pingback: Leandro Farland

 8. Pingback: future university

 9. Pingback: fue

 10. Pingback: جامعة المستقبل

 11. Pingback: Natraj Pencil Packing Job Work From Home

 12. Pingback: fue

 13. Pingback: fue

 14. Pingback: future university egypt

 15. Pingback: fue

 16. Pingback: exipure weight loss

 17. Pingback: future university

 18. Pingback: future university egypt

 19. Pingback: pulley

 20. Pingback: elastiques musculation

 21. Pingback: reputation defenders

 22. Pingback: future university egypt

 23. Pingback: future university

 24. Pingback: fue

 25. Pingback: Madelyn Monroe MILF Porn

 26. Pingback: MILF City

 27. Pingback: best-premium-domains

 28. Pingback: Academic Writing Service

 29. Pingback: allergy relief

 30. Pingback: valentine gift

 31. Pingback: personalized baby gift

 32. Pingback: valentine gift

 33. Pingback: valentines gift

 34. Pingback: Click Here

 35. Pingback: Click Here

 36. Pingback: Click Here

 37. Pingback: Click Here

 38. Pingback: Click Here

 39. Pingback: Click Here

 40. Pingback: Click Here

 41. Pingback: Click Here

 42. Pingback: Click Here

 43. Pingback: Click Here

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: moveit studio

 53. Pingback: fundamentals of robotics

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: Reputation Defenders

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: Click Here

 59. Pingback: Click Here

 60. Pingback: Click Here

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: Click Here

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: Click Here

 65. Pingback: Click Here

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Click Here

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Click Here

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: grand rapids teeth whitening

 73. Pingback: grand rapids same day crowns

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: https://gquery.org/

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: Click Here

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: Click Here

 87. Pingback: Click Here

 88. Pingback: Click Here

 89. Pingback: Click Here

 90. Pingback: Click Here

 91. Pingback: Click Here

 92. Pingback: Click Here

 93. Pingback: Click Here

 94. Pingback: Click Here

 95. Pingback: Click Here

 96. Pingback: Click Here

 97. Pingback: 최고 등급 카지노 사이트

 98. Pingback: 신뢰할 수 있는 카지노 사이트

 99. Pingback: domain-name

 100. Pingback: website for startups

 101. Pingback: best cardano stake pool

 102. Pingback: Google reviews

 103. Pingback: Escorts australia

 104. Pingback: reputation defenders

 105. Pingback: 2023 Books

 106. Pingback: family member

 107. Pingback: deceased

 108. Pingback: how to bet on soccer and always win

 109. Pingback: Chirurgie Tunisie

 110. Pingback: National Chi Nan University

 111. Pingback: Top Management fue

 112. Pingback: future university in egypt Contact

 113. Pingback: Career services

 114. Pingback: MBA graduates careers in Egypt

 115. Pingback: برنامج نظم المعلومات الإدارية

 116. Pingback: Admission Process

 117. Pingback: Political Mass Media

 118. Pingback: Higher education in Political Science

 119. Pingback: Pharmacy Practice and Clinical Pharmacy

 120. Pingback: طرق التعلم في الصيدلة

 121. Pingback: change of specialization

 122. Pingback: teaching and student activities

 123. Pingback: شراكات الصناعة

 124. Pingback: Software Engineering

 125. Pingback: Faculty Regulations

 126. Pingback: fue

 127. Pingback: best university in egypt

 128. Pingback: top university in egypt

 129. Pingback: Pharmacy's Diploma

 130. Pingback: Dental Continuing Education

 131. Pingback: Pharmacy's PHD

 132. Pingback: بيان شخصي لجامعة المستقبل

 133. Pingback: استمارة طلب التقديم بجامعة المستقبل

 134. Pingback: HR management

 135. Pingback: Life and Training for Development

 136. Pingback: fue

 137. Pingback: Lifelong learning opportunities for students

 138. Pingback: Information Technology Programs in Egypt

 139. Pingback: Changing World

 140. Pingback: https://www.kooky.domains/post/decentralized-web3-domains

 141. Pingback: https://www.kooky.domains/post/introduction-to-blockchain-technology

 142. Pingback: Finance and accounting programs in Egypt

 143. Pingback: fue

 144. Pingback: Faculty of political science Contact

 145. Pingback: Dental degree programs

 146. Pingback: ريادة الأعمال والابتكار

 147. Pingback: fue

 148. Pingback: متطلبات القبول لجامعة المستقبل

 149. Pingback: Maillot de football

 150. Pingback: Maillot de football

 151. Pingback: Maillot de football

 152. Pingback: Maillot de football

 153. Pingback: Maillot de football

 154. Pingback: Fiverr Earn

 155. Pingback: Fiverr Earn

 156. Pingback: Fiverr Earn

 157. Pingback: Fiverr Earn

 158. Pingback: Fiverr Earn

 159. Pingback: Fiverr Earn

 160. Pingback: fiverrearn.com

 161. Pingback: fiverrearn.com

 162. Pingback: French bulldogs for sale

 163. Pingback: manufacturing clothes

 164. Pingback: fiverrearn.com

 165. Pingback: french bulldog puppies

 166. Pingback: fiverrearn.com

 167. Pingback: merle french bulldog

 168. Pingback: micro french bulldog

 169. Pingback: french bulldogs in california for sale

 170. Pingback: aussiedoodle

 171. Pingback: Piano Packaging Services

 172. Pingback: Best university in Egypt

 173. Pingback: Private universities in Egypt

 174. Pingback: Private universities in Egypt

 175. Pingback: Top university in Egypt

 176. Pingback: chocolate fawn french bulldog

 177. Pingback: bitcoin

 178. Pingback: restaurants in vietnam

 179. Pingback: swimsuit

 180. Pingback: french bulldog

 181. Pingback: blue french bulldog

 182. Pingback: Cell phone repair Tustin

 183. Pingback: texas french bulldog for sale

 184. Pingback: Unusual silver earrings

 185. Pingback: future university

 186. Pingback: tridelta necklace

 187. Pingback: frenchie puppies

 188. Pingback: fue

 189. Pingback: Piano trade-in and upgrade

 190. Pingback: Media

 191. Pingback: pupuk organik terbaik

 192. Pingback: partners

 193. Pingback: glucotrust reviews

 194. Pingback: What Faculty is pharmacology under

 195. Pingback: FiverrEarn

 196. Pingback: FiverrEarn

 197. Pingback: live sex cams

 198. Pingback: texas french bulldog puppies

 199. Pingback: Queen Arwa University

 200. Pingback: Scientific Research

 201. Pingback: Kuliah Termurah

 202. Pingback: FiverrEarn

 203. Pingback: FiverrEarn

 204. Pingback: Generator Sales Manchester

 205. Pingback: cheap sex cams

 206. Pingback: live sex cams

 207. Pingback: frt trigger

 208. Pingback: 늑대닷컴

 209. Pingback: Slot progresif

 210. Pingback: nang delivery

 211. Pingback: freelance web designer Singapore

 212. Pingback: allgame

 213. Pingback: 918kiss

 214. Pingback: Best toner

 215. Pingback: pg slot

 216. Pingback: aplikasi judi slot

 217. Pingback: resorts in the catskills new york

 218. Pingback: 450 bushmaster ammo

 219. Pingback: formation cybersécurité pôle emploi

 220. Pingback: itsmasum.com

 221. Pingback: itsmasum.com

 222. Pingback: roleplay chat

 223. Pingback: itsmasum.com

 224. Pingback: itsmasum.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

14 − 13 =

News is information about current events. News is provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, and also on the testimony of observers and witnesses to events. It is also used as a platform to manufacture opinion for the population.

Contact Info

Address:
D 601  Riddhi Sidhi CHSL
Unnant Nagar Road 2
Kamaraj Nagar, Goreagaon West
Mumbai 400062 .

Email Id: [email protected]

West Bengal

Eastern Regional Office
Indsamachar Digital Media
Siddha Gibson 1,
Gibson Lane, 1st floor, R. No. 114,
Kolkata – 700069.
West Bengal.

Office Address

251 B-Wing,First Floor,
Orchard Corporate Park, Royal Palms,
Arey Road, Goreagon East,
Mumbai – 400065.

Download Our Mobile App

IndSamachar Android App IndSamachar IOS App
To Top
WhatsApp WhatsApp us