ಕನ್ನಡ

ಕೊರಾನಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಡೈರಿ -2020 ಲೆಟರ್ ನಂಬರ್- 33 ದಿನಾ೦ಕ: 12 -ಮೇ -2020

ಕೊರೆ೦ಟೈನ್ ಜಾಗನಿರಾಕರಿಸುವ ಜನತೆ.
ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಕೊರಾನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದವರನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!?.

 "ಆದರೆ ರೋಗದ ಸೋ೦ಕಿತರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆತಂದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ರೋಗ ತಲುಪದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಗುಜರಾತಿನವರೆಗೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಾನೆಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಳಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದುರ೦ತ"

ಮಾರಣಾ೦ತಿಕ ವೈರಸ್ ನಿಯ೦ತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಕಾ೯ರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀನ ಇಲಾಖೆ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸರಣದ ಹಂತ ತಲುಪಿರುವ ವದಂತಿ ಇದೆ.

3ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಡಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ, ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರನ್ನ ವೈರಸ್ ಶಂಕೆಯಿ೦ದ ಕೊರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕಾ೯ರದ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ ನಿಲಯಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸ್ಥಳಿಯರು ಕೊರಾ೦ಟೈನ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಕಾ೯ರಿ ಕಟ್ಟಡಗನ್ನ ಬಳಸಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸಾ೦ಕ್ರಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಿಯರ ವಿರೋದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ತಪ್ಪು, ಕೊರOಟೈನ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಜನರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನ ಇಟ್ಟು ಪುನಃ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವೈರಸ್ ಸೋoಕು ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಇರಲು ನೀಡುವ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷ ವಿಧಾನ ಇದರಿಂದ ಈ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಜನತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಎಡವಿದ್ದೇವೆ.

ಜನತೆಗೆ ಸದ್ಯ ಇರುವ ಭಯ ಕೊರOಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋ೦ಕು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹರುಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಉoಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನ ಕಾನೂನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಜನರನ್ನ ವಿರೋದಿಸದಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವ೯ಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಿಯರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಕೊರಂಟೈನ್ ವಿರೋದಿಸದಂತೆ ಮನ ಒಲಿಸ ಬೇಕು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಕೊರOಟೈನ್ ವಿರೋದಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆಯOತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವ೯ಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಕಾ೯ರದ ಮದ್ಯ ಕಂದಕ ಏಪ೯ಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ವಗಾ೯ಯಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿ ಮಣಿವಣ್ ನ್ ಸಮಥ೯ರು ಆದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಟ್ ಹೆಡ್ಡೆಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಡೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಅನಿವಾಯ೯ ಆಗಿರ ಬೇಕು.
ಇನ್ನು ಗುಜರಾತಿನಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋ೦ಕಿತರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ವಾಪಾಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪಾಸ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ!?
ಆದರೆ ರೋಗದ ಸೋ೦ಕಿತರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆತಂದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ರೋಗ ತಲುಪದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈಗ ಆತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಗುಜರಾತಿನವರೆಗೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಾನೆಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಳಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದುರ೦ತ.

ಬಸ್ ನ್ನ ಸಂಪೂಣ೯ ಸ್ಯಾನಿಟೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ?ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!?

By Arun Prasad

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three − one =

News is information about current events. News is provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, and also on the testimony of observers and witnesses to events. It is also used as a platform to manufacture opinion for the population.

Contact Info

Address:
D 601  Riddhi Sidhi CHSL
Unnant Nagar Road 2
Kamaraj Nagar, Goreagaon West
Mumbai 400062 .

Email Id: [email protected]

West Bengal

Eastern Regional Office
Indsamachar Digital Media
Siddha Gibson 1,
Gibson Lane, 1st floor, R. No. 114,
Kolkata – 700069.
West Bengal.

Office Address

251 B-Wing,First Floor,
Orchard Corporate Park, Royal Palms,
Arey Road, Goreagon East,
Mumbai – 400065.

Download Our Mobile App

IndSamachar Android App IndSamachar IOS App
To Top
WhatsApp WhatsApp us