ಕನ್ನಡ

ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ ನವರು ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನೂತನ ಬುಲೆರೋ ವಾಹನವನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಇಂದು (28-07-2020) ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಹಾಲಪ್ಪ ನವರು ಸಾಗರದ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನೂತನ ಬುಲೆರೋ ವಾಹನವನ್ನು ನಗರಸಭೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯವರು, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

By Goutham K S, Sagara

333 Comments

333 Comments

 1. Pingback: spytostyle.com

 2. Pingback: SpytoStyle.Com

 3. Pingback: Arie Baisch

 4. Pingback: future university

 5. Pingback: future university egypt

 6. Pingback: future university

 7. Pingback: future university

 8. Pingback: جامعة المستقبل

 9. Pingback: future university

 10. Pingback: fue

 11. Pingback: future university egypt

 12. Pingback: fue

 13. Pingback: future university

 14. Pingback: future university

 15. Pingback: How to Get Totem of Undying in Minecraft

 16. Pingback: جامعة المستقبل

 17. Pingback: جامعة المستقبل

 18. Pingback: Pencil Packing Job

 19. Pingback: future university

 20. Pingback: future university

 21. Pingback: future university egypt

 22. Pingback: جامعة المستقبل

 23. Pingback: exipure

 24. Pingback: future university egypt

 25. Pingback: future university egypt

 26. Pingback: pulley

 27. Pingback: cage musculation exterieur

 28. Pingback: callisthenie

 29. Pingback: prone leg curl

 30. Pingback: leg extensions machine

 31. Pingback: cattiw

 32. Pingback: reputation defenders

 33. Pingback: Cory Chase MILFCity

 34. Pingback: Lila Lovely BBW

 35. Pingback: MILFCity

 36. Pingback: best-domain-broker

 37. Pingback: Write my research paper

 38. Pingback: All Assignments Help

 39. Pingback: Assignment Provider

 40. Pingback: organic allergy relief

 41. Pingback: valentine pillow

 42. Pingback: Click Here

 43. Pingback: Click Here

 44. Pingback: Click Here

 45. Pingback: Click Here

 46. Pingback: Click Here

 47. Pingback: Click Here

 48. Pingback: Click Here

 49. Pingback: Click Here

 50. Pingback: Click Here

 51. Pingback: Click Here

 52. Pingback: Click Here

 53. Pingback: Click Here

 54. Pingback: Click Here

 55. Pingback: Click Here

 56. Pingback: Click Here

 57. Pingback: Click Here

 58. Pingback: Click Here

 59. Pingback: Click Here

 60. Pingback: Click Here

 61. Pingback: Click Here

 62. Pingback: Click Here

 63. Pingback: Click Here

 64. Pingback: no code robotics

 65. Pingback: robotics case study

 66. Pingback: Click Here

 67. Pingback: Click Here

 68. Pingback: Reputation Defenders

 69. Pingback: Click Here

 70. Pingback: Reputation Defenders

 71. Pingback: Click Here

 72. Pingback: Reputation Defenders

 73. Pingback: Click Here

 74. Pingback: Click Here

 75. Pingback: Click Here

 76. Pingback: Click Here

 77. Pingback: Click Here

 78. Pingback: Click Here

 79. Pingback: Click Here

 80. Pingback: Click Here

 81. Pingback: Click Here

 82. Pingback: Click Here

 83. Pingback: Click Here

 84. Pingback: Click Here

 85. Pingback: Click Here

 86. Pingback: Click Here

 87. Pingback: Click Here

 88. Pingback: Click Here

 89. Pingback: grand rapids dentist

 90. Pingback: Click Here

 91. Pingback: Click Here

 92. Pingback: https://gquery.org/

 93. Pingback: Click Here

 94. Pingback: Click Here

 95. Pingback: Click Here

 96. Pingback: Click Here

 97. Pingback: Click Here

 98. Pingback: Click Here

 99. Pingback: Click Here

 100. Pingback: Click Here

 101. Pingback: Click Here

 102. Pingback: Click Here

 103. Pingback: Click Here

 104. Pingback: Click Here

 105. Pingback: Click Here

 106. Pingback: Click Here

 107. Pingback: Click Here

 108. Pingback: Click Here

 109. Pingback: Click Here

 110. Pingback: Click Here

 111. Pingback: Click Here

 112. Pingback: Click Here

 113. Pingback: Click Here

 114. Pingback: Click Here

 115. Pingback: Click Here

 116. Pingback: Click Here

 117. Pingback: Click Here

 118. Pingback: 실제 현금 카지노

 119. Pingback: 카지노 게임 온라인

 120. Pingback: 라이브 딜러 카지노

 121. Pingback: premium-domain-names

 122. Pingback: yoga pants

 123. Pingback: how to choose a cardano stake pool

 124. Pingback: cardano nft projects

 125. Pingback: Google reviews

 126. Pingback: Porn Star in Australia

 127. Pingback: reputation defenders

 128. Pingback: 2023 Books

 129. Pingback: cemetery

 130. Pingback: IRA Empire

 131. Pingback: best home teams to win this weekend

 132. Pingback: National Chi Nan University

 133. Pingback: التطوير المستمر

 134. Pingback: Which undergraduate degree is best

 135. Pingback: fue accreditation

 136. Pingback: السنة الاكاديمية لكلية التجارة

 137. Pingback: الاقتصاد

 138. Pingback: Speech of the Dean of the Faculty of Pharmacy

 139. Pingback: Lecture Halls

 140. Pingback: Admissions requirements for dentistry master's programs

 141. Pingback: طب أسنان الأطفال

 142. Pingback: Private Universities and Higher Institutes

 143. Pingback: adolescents

 144. Pingback: the best postgrad study in Egypt

 145. Pingback: Pharmaceutical Analytical Chemistry

 146. Pingback: قبول الطلاب الدوليين في جامعة المستقبل

 147. Pingback: Business administration and Marketing

 148. Pingback: Ethical accounting practices

 149. Pingback: رسوم التقديم لجامعة المستقبل

 150. Pingback: جامعة المستقبل في مصر

 151. Pingback: fue

 152. Pingback: علاج التقويم

 153. Pingback: Pharmacognos

 154. Pingback: برامج الإقامة في طب الأسنان

 155. Pingback: https://www.kooky.domains/post/understanding-the-concept-of-web3-domains

 156. Pingback: https://www.kooky.domains/post/are-there-renewal-fees-for-web3-domains

 157. Pingback: https://www.kooky.domains/post/blockchain-based-web3-domains

 158. Pingback: MBA admission requirements

 159. Pingback: Faculty of economics & political science

 160. Pingback: What do political economists study

 161. Pingback: Digital electric balance

 162. Pingback: Dissolution apparatus

 163. Pingback: Educational Activities

 164. Pingback: Microbiology and Immunology

 165. Pingback: The speech of the Dean of the College of Engineering to welcome the students of the college

 166. Pingback: change of specialization

 167. Pingback: Entrepreneurship Opportunities

 168. Pingback: Student Handbook

 169. Pingback: top university in egypt

 170. Pingback: best university in egypt

 171. Pingback: Application deadlines for future university

 172. Pingback: Maillot de football

 173. Pingback: Maillot de football

 174. Pingback: Maillot de football

 175. Pingback: Maillot de football

 176. Pingback: Maillot de football

 177. Pingback: Maillot de football

 178. Pingback: Maillot de football

 179. Pingback: Maillot de football

 180. Pingback: Maillot de football

 181. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 182. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 183. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 184. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 185. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 186. Pingback: SEOSolutionVIP Fiverr

 187. Pingback: led lineari

 188. Pingback: parcours ninja warrior extérieur

 189. Pingback: tomate musculation

 190. Pingback: magasin crossfit

 191. Pingback: Fiverr Earn

 192. Pingback: Fiverr Earn

 193. Pingback: Fiverr Earn

 194. Pingback: fiverrearn.com

 195. Pingback: fiverrearn.com

 196. Pingback: fiverrearn.com

 197. Pingback: Advance-Esthetic LLC

 198. Pingback: Advance-Esthetic LLC

 199. Pingback: fiverrearn.com

 200. Pingback: fiverrearn.com

 201. Pingback: fiverrearn.com

 202. Pingback: 3pl Broker

 203. Pingback: freight class calculator

 204. Pingback: frenchies for sale houston

 205. Pingback: clothes manufacturer

 206. Pingback: fiverrearn.com

 207. Pingback: weather

 208. Pingback: french bulldog puppies

 209. Pingback: fiverrearn.com

 210. Pingback: fiverrearn.com

 211. Pingback: fiverrearn.com

 212. Pingback: micro frenchie

 213. Pingback: exotic bullies

 214. Pingback: miniature french bulldog

 215. Pingback: golf cart isla mujeres

 216. Pingback: Seo marketing

 217. Pingback: Grand Piano Transport

 218. Pingback: Specialized Piano Handling

 219. Pingback: Piano Warehousing London

 220. Pingback: Top university in Egypt

 221. Pingback: Best university in Egypt

 222. Pingback: Top university in Egypt

 223. Pingback: Private universities in Egypt

 224. Pingback: Top university in Egypt

 225. Pingback: Private universities in Egypt

 226. Pingback: Private universities in Egypt

 227. Pingback: Top university in Egypt

 228. Pingback: isla mujeres

 229. Pingback: isla mujeres golf cart rental

 230. Pingback: lilac french bulldog

 231. Pingback: micro french bulldog for sale

 232. Pingback: french bulldog adoption

 233. Pingback: pied frenchie

 234. Pingback: fluffy french bulldog

 235. Pingback: lilac sable french bulldog

 236. Pingback: isabella merle french bulldog

 237. Pingback: bitcoin

 238. Pingback: new york clima hoy

 239. Pingback: micro frenchie price

 240. Pingback: french bulldogs for sale in texas

 241. Pingback: Copper rings for men

 242. Pingback: Samsung phone

 243. Pingback: best mobile phone

 244. Pingback: future university

 245. Pingback: future university

 246. Pingback: future university

 247. Pingback: rent a golf cart isla mujeres

 248. Pingback: embroidered vintage sweatshirt

 249. Pingback: multisbo rtp

 250. Pingback: golf cart rental isla mujeres near ferry

 251. Pingback: bulldogs puppy

 252. Pingback: best university Egypt

 253. Pingback: Piano restoration company

 254. Pingback: Upright piano moving

 255. Pingback: Competitive moving rates

 256. Pingback: Organized moving

 257. Pingback: برامج المحاسبة والمالية بمصر

 258. Pingback: FiverrEarn

 259. Pingback: Speaker

 260. Pingback: pupuk cair terbaik adalah di pupukanorganik.com

 261. Pingback: Pupuk Anorganik terbaik dan terpercaya di pupukanorganik.com

 262. Pingback: Pupuk Anorganik terpercaya dan terbaik di pupukanorganik.com

 263. Pingback: pupuk anorganik cair

 264. Pingback: Pupuk Organik terpercaya dan terbaik di pupukanorganik.com

 265. Pingback: partners

 266. Pingback: energy supplements list

 267. Pingback: folifort

 268. Pingback: liv pure reviews

 269. Pingback: ما هي مميزات كلية اقتصاد وعلوم سياسية

 270. Pingback: How many years of pharmacy school

 271. Pingback: live sex cams

 272. Pingback: live sex cams

 273. Pingback: live sex cams

 274. Pingback: french pitbull puppies

 275. Pingback: Queen Arwa University

 276. Pingback: Scientific Research

 277. Pingback: Kuliah Termurah

 278. Pingback: FiverrEarn

 279. Pingback: FiverrEarn

 280. Pingback: FiverrEarn

 281. Pingback: FiverrEarn

 282. Pingback: FiverrEarn

 283. Pingback: FiverrEarn

 284. Pingback: FiverrEarn

 285. Pingback: FiverrEarn

 286. Pingback: Generator Repair near me Manchester

 287. Pingback: cheap sex cams

 288. Pingback: live sex cams

 289. Pingback: live sex cams

 290. Pingback: frt trigger

 291. Pingback: 늑대닷컴

 292. Pingback: slot online pragmatic play

 293. Pingback: nangs sydney

 294. Pingback: mobile app developer

 295. Pingback: allgame

 296. Pingback: 918kiss

 297. Pingback: หวย24

 298. Pingback: Best anti age skincare routine

 299. Pingback: pg slot

 300. Pingback: aplikasi slot online klasik

 301. Pingback: catskills hotel

 302. Pingback: resort lake placid

 303. Pingback: weight loss injection

 304. Pingback: 220 swift

 305. Pingback: catégories logiciel malveillant

 306. Pingback: ingénieur cybersécurité salaire

 307. Pingback: apprendre le code

 308. Pingback: cybersecurite salaire

 309. Pingback: nangs delivery in Sydney

 310. Pingback: nangs Sydney

 311. Pingback: itsmasum.com

 312. Pingback: itsmasum.com

 313. Pingback: itsmasum.com

 314. Pingback: chat avenue

 315. Pingback: boy chat

 316. Pingback: talktostranger

 317. Pingback: itsmasum.com

 318. Pingback: itsmasum.com

 319. Pingback: itsmasum.com

 320. Pingback: latin america jobs central

 321. Pingback: dubai jobs

Leave a Reply

Your email address will not be published.

sixteen + sixteen =

News is information about current events. News is provided through many different media: word of mouth, printing, postal systems, broadcasting, electronic communication, and also on the testimony of observers and witnesses to events. It is also used as a platform to manufacture opinion for the population.

Contact Info

Address:
D 601  Riddhi Sidhi CHSL
Unnant Nagar Road 2
Kamaraj Nagar, Goreagaon West
Mumbai 400062 .

Email Id: [email protected]

West Bengal

Eastern Regional Office
Indsamachar Digital Media
Siddha Gibson 1,
Gibson Lane, 1st floor, R. No. 114,
Kolkata – 700069.
West Bengal.

Office Address

251 B-Wing,First Floor,
Orchard Corporate Park, Royal Palms,
Arey Road, Goreagon East,
Mumbai – 400065.

Download Our Mobile App

IndSamachar Android App IndSamachar IOS App
To Top
WhatsApp WhatsApp us